African National Congress

MYANC: Nkosazana Thobeka Bakhanyisele "Ahhh Jongilanga Mabandla" kwicala labangoni #Abathembu - speaks to why she is here today. #GrowSouthAfrica #ThumaMina https://t.co/Oc0Cy0a1gC