African National Congress

MYANC: RT @CyrilRamaphosa: Ri kho shumisana na Premier Vho-Mathabatha uri tshelede yo dzhiwaho zwi si ho mulayoni banngani ya #VBS i wanale, i vhu…

RT @CyrilRamaphosa: Ri kho shumisana na Premier Vho-Mathabatha uri tshelede yo dzhiwaho zwi si ho mulayoni banngani ya #VBS i wanale, i vhu…
Saturday, February 16, 2019 - 17:52

VBS

#GrowSouthAfrica
Retweet Count: 
33