African National Congress

MYANC: RT @GwedeMantashe1: Zizojika izinto... Unity! #ThumaMina in the Bohlabela Region, Mpumalanga https://t.co/NJ2yAL1XNR