South African’s National Liberation Movement

Search
Close this search box.

NEC DEPLOYMENT

NEC Deployment to Provinces and Priority Municipalities

1. Eastern Cape

DEPLOYEES

(1) DLAMINI, Bathabile
(2) MOTSOALEDI, Aaron (Convenor)
(3) KUBAYI, Mmamoloko
(4) MABE, Pule
(5) MAKWETLA, Thabang
(6) MANAMELA, Buti
(7) MCHUNU, Senzo
(8) MORAKA, Thandi
(9) NKONYENI, Peggy
(10) ZIKALALA, SIHLE
(11) ZULU, Lindiwe

PRIORITY MUNICIPALITIES

Nelson Mandeal Bay Metro
Buffalo City Metro
Alfred Nzo DM
Amathole DM
Raymond Mhlaba LM
Chris Hani DM
Enoch Mgijima DM
Sakhisizwe LM
Makana LM
Walter Sisulu LM
OR Tambo DM
Inquza Hills LM

2. Free State

DEPLOYEES

(1) KEKANA, Pinky
(2) MASINA, Mzwandile
(3) MASUALLE, Pumullo
(4) METH, Nomakhosazana
(5) NZUZA, Njabulo
(6) POTGIETER, Febe (Convenor)
(7) TAU, Parks
(8) PULE, Dina
(9) LAMOLA, Ronald

PRIORITY MUNICIPALITIES

Mangaung Metro
Mafube LM
Metsimaholo LM
Moqhaka LM
Maluti-a-Phofung LM
Masilonyana LM
Mathjabeng LM
Nala LM
Tokologko LM
Tswelopele LM
Kopanong LM

3. Gauteng

DEPLOYEES

(1) BOTES, Alvin
(2) DLAMINI-ZUMA, Nkosazana
(3) GODLIMPI, Zuko
(4) LEGOETE, Dakota
(5) GCABASHE, Lungi
(6) MAJODINA, Pemmy (Convenor)
(7) NKADIMENG, Thembi
(8) PEER, Fawzia
(9) LETSIKE, Mmapaseka Steve

PRIORITY MUNICIPALITIES

Emfuleni LM
Merafong LM

4. KwaZulu-Natal

DEPLOYEES

(1) BHENGU, Mahlengi
(2) BESANI, Sibongile
(3) CHAUKE, Bejani
(4) CHIKUNGA, Sindisiwe
(5) KODWA, Zizi (Convenor)
(6) MASONDO, David
(7) MANANA, Mdu
(8) NDABENI-ABRAHAMS, Stella
(9) PHAAHLA, Joe
(10) TOLASHE, Sisisi
(11) MANANA, Mdu

PRIORITY MUNICIPALITIES

eThekwini Metro Emadlangeni LM Ugu DM Mpofana LM Msunduzi LM Mtubatuba LM Umzinyathi DM Nquthu LM Uthukela DM iNkosi Langalibalele LM Abaqulusi LM

5. Limpopo

DEPLOYEES

(1) BAPELA, Obed
(2) DIDIZA, Thoko
(3) GIGABA, Malusi
(4) MAHAMBEHLALA, Tandi
(5) MAKHURA, David
(6) MODISE, Thandi
(7) NTSHALINTSHALI, Lindiwe
(8) SIWELA, Violet
(9) MOTSHEKGA, Angie
(10) MAHLOBO, David (Convenor)

PRIORITY MUNICIPALITIES

Lepelle-Nkumpi LM
Mogalakwena LM
Modimolle-Mookgopong LM

6. Mpumalanga

DEPLOYEES

(1) BOSHIELO, Polly
(2) MASEMOLA, Dickson
(3) MATHALE, Cassel
(4) MKHIZE, Zwelini
(5) MUTHAMBI, Faith
(6) NKABANE, Nobuhle (Convenor)
(7) SELAMOLELA, Donald
(8) MAFU, Nocawe

PRIORITY MUNICIPALITIES

Thaba Chweu LM
Msukaligwa LM
Lekwa LM
Govan Mbeki LM
Dipaleseng LM
Dr JS Moroka LM

7. North West

DEPLOYEES

(1) CAPA-LANGA, Zoleka
(2) GUNGUBELE, Mondli
(3) KEKANA, Nkenke
(4) LEKGANYANE, Soviet (Convenor)
(5) MAIMELA, Joy
(6) NTSHAVHENI, Khumbudzo
(7) NTULI, Mdumiseni
(8) RAMOKGOPA, Kgosientso

PRIORITY MUNICIPALITIES

Kgetlengrivier LM
Madibeng LM
Matlosana LM
JB Marks LM
Ditsobotla LM
Mafikeng LM
Ratlou LM
Tswaing LM
Ramotshere Moiloa LM
Dr Ruth Segomotsi Mompati DM

8. Northern Cape

DEPLOYEES

(1) KIVIET, Noxolo
(2) KOORNHOF, Gerhard
(3) LUNGISA, Andile
(4) MHAULE, Regina
(5) MHLAULI, Nonceba
(6) MTSWENI-TSIPANE, Refilwe
(7) NALUMANGO, Ronalda (Convenor)
(8) SISULU, Lindiwe

PRIORITY MUNICIPALITIES

Kai! Garib LM
Joe Morolong LM
Gamagara LM
Renosterberg LM
Siyancuma LM
Ubuntu LM
Sol Plaatje LM
Phokwane LM
Tsantsabane LM

9. Western Cape

DEPLOYEES

(1) CREECY, Barbara (Convenor)
(2) CELE, Bheki
(3) DIKO, Khusela
(4) GODONGWANA, Enoch
(5) JOEMAT-PETTERSSON, Tina
(6) MADIKIZELA, Babalo
(7) MAHUMAPELO, Supra
(8) MASWANGANYI, Joe
(9) TSHWETE, Pam
(10) XABA, Cyril

PRIORITY MUNICIPALITIES

Kannaland LM